ข้อมูลบริษัท

 

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
(%)
จำนวนหุ้นทั้งหมด
บริษัท เดอะ โซล่าร์ อาเขต จำกัด 39/172 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและขายปลีกพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 215.0 หุ้นสามัญ 99.99 21,500,000
บริษัท สกาย โซล่าร์ รูฟ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและขายปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 9.0 หุ้นสามัญ 99.99 90,000
บริษัท สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 21.6 หุ้นสามัญ 99.99 216,000
บริษัท เอ็นดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 18.0 หุ้นสามัญ 99.99 180,000
บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 9.0 หุ้นสามัญ 99.99 90,000
บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 7.4 หุ้นสามัญ 99.99 74,000
บริษัท ซันนี่ โซล่า จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 7.4 หุ้นสามัญ 99.99 74,000
บริษัท ซัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 3.4 หุ้นสามัญ 99.99 34,000
บริษัท โซล่าร์ ทาวน์ จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 9.0 หุ้นสามัญ 99.99 90,000
บริษัท วินชัย จำกัด 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลิต ขายส่งและปลีกพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลมและพลังงานทดแทนอื่น ๆ 990.0 หุ้นสามัญ 26.25 9,900,000
บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จำกัด 86 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังและคาผนัง 39.0 หุ้นสามัญ 99.99 3,900,000